• Start
 • AV-Info
 • Goed gebruik AV

Goed gebruik AV

Je hebt algemene voorwaarden laten opstellen. Dat is een uitstekend begin!

Maar als je je algemene voorwaarden niet op de juiste manier gebruikt, had je je die investering kunnen besparen. Een paar tips:

 1. Direct
  Verklaar meteen, in de eerste correspondentie, jouw algemene voorwaarden van toepassing én wijs de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van je relatie nadrukkelijk van de hand.
  Uitleg
  De eerste verwijzing (bijvoorbeeld de offerteaanvraag die naar een leverancier wordt gestuurd of de offerte die naar een klant wordt gestuurd) kan door middel van een voorbedrukte zin op bijvoorbeeld het briefpapier of als onderdeel van de tekst van de offerte zelf.
  Voorbeeld: ‘Op alle offertes van en aan X alsook op alle overeenkomsten met X zijn de algemene voorwaarden van X van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer #####. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Y wordt nadrukkelijk uitgesloten.’

 2. Tijdig
  Geef je relatie tijdig, dus voorafgaand aan of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst, een exemplaar van je algemene voorwaarden.
  Uitleg
  De relatie (de wederpartij) moet een redelijke tijd krijgen om de algemene voorwaarden door te nemen. In principe kan dit alleen worden bereikt door de algemene voorwaarden fysiek aan de relatie te geven, ze mee te faxen of als bijlage per e-mail toe sturen. Als geen tijdige terhandstelling plaatsvindt, dan hebben particulieren alsook de ‘kleine’ (zakelijke) relaties (door de wet als zodanig aangemerkt) het recht om de algemene voorwaarden te vernietigen. Dan kan dus geen beroep meer op de algemene voorwaarden worden gedaan.
  Wie kan geen beroep doen op vernietiging? BV’s en NV’s die op enig moment hun jaarrekening hebben gepubliceerd (kan bij de KvK worden gecheckt), op voorwaarde dat zij hun volledige jaarrekening moeten publiceren, alsook stichtingen, verenigingen, maatschappen en vennootschappen onder firma, voor zover daarbij 50 personen of meer werkzaam zijn.
  Is een overeenkomst mondeling afgesloten, stuur dan de algemene voorwaarden zo snel mogelijk na en bevestig de gemaakte afspraken alsnog schriftelijk.

 3. Handtekening
  Een handtekening van je relatie onder je (juridisch correcte) offerte (zie punt 1) of je algemene voorwaarden is natuurlijk helemaal goed!
  Uitleg
  Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden (bijvoorbeeld algemene leveringsvoorwaarden en algemene inkoopvoorwaarden), dan geldt de tweede verwijzing niet, tenzij bij die tweede verwijzing de eerste verwijzing uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen (de zogeheten ‘battle of forms’). Die battle of forms wordt voorkomen als eenduidig blijkt op welke algemene voorwaarden de wil van partijen was gericht, wat blijkt uit bijvoorbeeld de handtekening van beide partijen onder de opdrachtbevestiging.

Belangrijk!

 1. Verwijzing opdrachtgever
  Verwijst de opdrachtgever in zijn offerteverzoek naar zijn algemene voorwaarden? Wijs die dan in je offerte uitdrukkelijk van de hand. 
  Uitleg
  De verwijzing naar algemene voorwaarden bij een verzoek om een offerte, geldt als eerste verwijzing. De verwijzing op de offerte geldt als tweede verwijzing. Verklaar je vervolgens in je offerte niet jouw algemene voorwaarden van toepassing én wijs je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van je opdrachtgever niet uitdrukkelijk van de hand, dan zijn die van je opdrachtgever van toepassing. Je kunt bijvoorbeeld in je offerte de volgende zin opnemen: ‘Wij aanvaarden niet de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. In plaats daarvan gelden voor deze opdracht uitsluitend de algemene voorwaarden van X, die als bijlage aan deze offerte zijn gevoegd.’

 2. Inkooporder/opdrachtbevestiging opdrachtgever
  Geeft je opdrachtgever akkoord op je offerte door middel van het gebruik van een inkooporder/opdrachtbevestiging en worden daarin zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaard? Reageer dan schriftelijk, wijs daarin de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand en verklaar onder verwijzing naar je offerte jouw algemene voorwaarden van toepassing. 
  Uitleg
  Ook hier gaat het om de volgorde van verwijzing: reageer je niet op de tweede verwijzing, die van de opdrachtgever en begin je met het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, dan accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van je opdrachtgever.

 3. Verwijzing website
  Verwijzing naar je website voor de algemene voorwaarden wordt in de rechtspraak overwegend als onvoldoende aangemerkt om aan je wettelijke informatieplicht te voldoen!

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy