• Start
  • AVG
  • Achtergrondinformatie AVG

Achtergrondinformatie AVG

De AVG: waarom is ie eigenlijk ingevoerd? Lees verder en je weet het! 

Waarom

Tot 25 mei 2018 kende Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Maar binnen de EU was er nogal wat verschil tussen de nationale wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van gelijkheid binnen de Europese markt is de AVG in het leven geroepen. Weliswaar mogen de landen daar via een zogeheten Uitvoeringswet nog wat individuele invulling aangeven, maar dat is beperkt. Omdat de AVG een verordening is, is zij rechtstreeks van toepassing en heeft daarmee dezelfde kracht als het nationale recht.

Verschillen

Voor organisaties is misschien wel het belangrijkste verschil tussen de Wbp en de AVG dat het nu niet meer nodig is om verwerkingen van persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens te melden, zoals dat onder de Wbp in sommige gevallen nog wel diende te gebeuren. Daar staat tegenover dat elke organisatie moet kunnen aantonen dat ze aan de AVG voldoet, 'accountability' genoemd.

Daarnaast zijn de rechten van betrokkenen uitgebreid. Zo gelden bepaalde voorwaarden om van mensen geldige toestemming te krijgen om hun persoonsgegevens te verwerken. En het is aan de organisatie om aan te tonen dat zij aan die voorwaarden voldoet. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie ervoor zorgt dat het intrekken van die toestemming net zo makkelijk gaat als het geven ervan. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Want de AVG geeft mensen ook het recht om te eisen dat de organisatie een verwijdering van de gegevens doorgeeft aan alle andere organisaties die de gegevens van die persoon via die ene organisatie hebben ontvangen. En onder bepaalde voorwaarden krijgen mensen zelfs het recht om hun persoonsgegevens in een standaard formaat te ontvangen van een organisatie. Kortom, best wel wat veranderingen.

Maar wat is een persoonsgegeven en voor wie & welke gegevens geldt die AVG nu eigenlijk? En hoe zorg je ervoor dat de organisatie 'AVG-proof' wordt? De antwoorden op die vragen tref je hieronder aan!

Persoonsgegeven

'Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon', zo staat in de AVG. 

Een 'natuurlijke persoon' is een persoon van vlees en bloed, dus mensen zoals jij en ik. 'Natuurlijke personen' en 'rechtspersonen' zijn juridische tegenhangers van elkaar (laatstgenoemde is een organisatie of abstracte entiteit die zelfstandig in het rechtsverkeer kan optreden). 

'Identificatie' in juridische zin wil zeggen 'het vaststellen van de identiteit van een natuurlijke persoon'. 

Dus is elk gegeven waarmee de identiteit van een natuurlijke persoon kan worden vastgesteld, een persoonsgegeven. Het maakt daarbij niet uit of een persoonsgegeven direct of indirect naar een natuurlijke persoon te herleiden is of dat het de mogelijkheid tot herleiding naar een natuurlijke persoon geeft. Uiteraard vallen gegevens als naam, geboortedatum en woonadres onder de definitie van persoonsgegevens. Maar ook IP-adressen, Cookie ID's en locatiegegevens vallen sinds de invoering van de AVG onder het begrip 'persoonsgegeven'!

Voor wie?

De AVG geldt voor vrijwel elke organisatie. Dus wel voor zzp'ers, bv's en nv's, vof's, maatschappen, stichtingen en verenigingen. Maar niet voor mensen zoals jij en ik bij zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteiten. 

Waarvoor?

De AVG geldt voor elke verwerking door een organisatie van informatie van een natuurlijke persoon, dus personen zoals jij en ik, waardoor die natuurlijke persoon kan worden ge├»dentificeerd. Dus wel voor informatie over particulieren, werknemers, leden van een vereniging, leerlingen enzovoort. Soms ook voor informatie over vof's, maatschappen, zzp'ers en kleine bv's met 1 dga (directeur-grootaandeelhouder). Maar niet voor informatie over nv's, middelgrote bv's, stichtingen, verenigingen, cooperaties. 

Op algemene NAW- en telefoongegevens van rechtspersonen is de AVG niet van toepassing, maar op het e-mailadres of het individuele telefoonnummer van een werknemer van die rechtspersoon wel.  

Maar hoe doe je dat nu, 'aan de AVG voldoen'? Dat kun je lezen in het artikel ' Stappenplan', dat je in de rechterkolom aantreft.

Ben je, al dan niet vol enthousiasme, hiermee aan de slag gegaan en zie je door de bomen het bos niet meer, aarzel dan niet om Calvin Legal om advies te vragen!

Maar het is nog beter voor je (nacht)rust om Calvin Legal in een eerder stadium in te schakelen, zodat je van het bos kunt blijven genieten! Neem geheel vrijblijvend contact op om te bespreken wat Calvin Legal voor jou kan betekenen (zie onder)! 

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy