• Start
 • Bedrijfsvormen
 • Coöperatie

Coöperatie

De coöperatie is een vereniging, maar wel een speciale! 

De coöperatie is namelijk gericht op samenwerking en en het aangaan van overeenkomsten met en voor haar leden.

De bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie zijn veel voorkomende coöperaties voor ondernemers. De eerstgenoemde behartigt bepaalde zakelijke belangen voor haar leden (reclame/inkoop). Voorbeelden: grote zuivelcoöperaties en de Rabobank. Bij de laatstgenoemde werken alle leden zelfstandig samen, bijvoorbeeld aan een project.

Hieronder tref je de meest belangrijke kenmerken van deze bedrijfsvorm aan.

 1. Wijze van oprichting
  De coöperatie wordt opgericht middels een notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen. 
 2. Leiding van het bedrijf
  De leiding van een coöperatie ligt in handen van het bestuur, dat door de leden (de algemene ledenvergadering) wordt benoemd. 
 3. Andere organen en zo ja welke dan en wat is hun invloed op het bedrijf
  De hoogste zeggenschap ligt bij de algemene ledenvergadering, die het bestuur benoemt. 
 4. Aansprakelijkheid
  De mate van aansprakelijkheid hangt af van het type coöperatie. Bij een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA) of een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) is de aansprakelijkheid van het bestuur / de leden beperkt dan wel geheel uitgesloten.  
 5. Minimum kapitaal
  Voor de oprichting van een coöperatie is geen minimum kapitaal nodig. 
 6. Belastingheffing
  Over de winst van een coöperatie wordt vennootschapsbelasting geheven. De leden betalen individueel inkomstenbelasting over de winst, die vanuit de coöperatie wordt ontvangen.
 7. Sociale zekerheid
  Slechts in bepaalde situaties is het bestuur in (fictieve) loondienst en valt dan onder de werknemersverzekeringen, maar in de meeste gevallen is hiervan geen sprake.
 8. Uitkeringen
  Het doen van uitkeringen is toegestaan, zowel aan leden die zelfstandig ondernemer zijn als aan leden die een natuurlijk persoon zijn. 
 9. Voordelen
  - Beperkte of uitgesloten aansprakelijkheid 
 10. Nadelen
  - Kosten oprichting
  - De hoogste macht ligt niet bij het bestuur maar bij de algemene ledenvergadering
 11. Opmerkingen
  Een coöperatie is een rechtspersoon en heeft rechtspersoonlijkheid. Het is een rechtsvorm die vaak wordt gekozen als individuele ondernemers willen profiteren van de voordelen die een collectief kan bieden.

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy