• Start
 • Bedrijfsvormen
 • Eenmanszaak

Eenmanszaak

Ga je net beginnen, dan is deze rechtsvorm waarschijnlijk de meest handige. 

 Hieronder tref je de belangrijkste kenmerken van een eenmanszaak aan.

 1. Wijze van oprichting
  De wet stelt aan de oprichting van een eenmanszaak geen nadere eisen, daarin is de oprichter/eigenaar geheel vrij.
  Ook voor een eenmanszaak is inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht (meer info). 
 2. Leiding van het bedrijf
  De eigenaar heeft de leiding van het bedrijf.
 3. Andere organen en zo ja welke dan en wat is hun invloed op het bedrijf
  Een eenmanszaak kent geen aandeelhouders, algemene ledenvergadering of een Raad van Commissarissen/Toezicht.
 4. Aansprakelijkheid
  De eigenaar van de eenmanszaak is volledig aansprakelijk, ook met diens privévermogen! Dat betekent dus dat als sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, het deel van het vermogen dat aan de partner toebehoort ook kan worden aangesproken door schuldeisers.  
 5. Minimum kapitaal
  Het hebben van een bepaald minimum kapitaal is bij oprichting van een eenmanszaak geen vereiste.
 6. Belastingheffing
  Over de winst die de eenmanszaak maakt wordt inkomstenbelasting geheven. Daarnaast worden de door de eenmanszaak geleverde diensten en/of producten doorgaans met 21% btw belast, die wordt verrekend met de door de eenmanszaak betaalde btw.
 7. Sociale zekerheid
  De eigenaar van een eenmanszaak valt niet onder de werknemersverzekeringen, dus is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids-verzekering dan wel het treffen van andere voorzieningen daarvoor heel erg verstandig. Weliswaar kost dat uiteraard geld, maar het kost nog veel meer als je als ondernemer (langdurig) uitvalt en minder of helemaal niet meer kunt werken!
 8. Uitkeringen
  Bij een eenmanszaak is geen sprake van uitkeringen aan aandeelhouders of partners.
 9. Voordelen
  - Snel opgericht
  - Geen aanvangskosten
 10. Nadelen
  - Geen rechtspersoon
  - Geen afgescheiden vermogen
  - Aansprakelijkheid eigenaar
 11. Opmerkingen
  De eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus geen rechtspersoonlijkheid. De eenmanszaak kan niet als juridische eenheid optreden en heeft geen rechten en verplichtingen, die losstaan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar.

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy