• Start
 • Bedrijfsvormen
 • Stichting

Stichting

Een specifieke bedrijfsvorm, vaak gekozen voor de realisatie van een bepaald doel. 

Dat kan een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel zijn. Winst maken mag, maar mag niet worden uitgekeerd. De meest belangrijke kenmerken tref je hieronder aan.

 1. Wijze van oprichting
  Een stichting kan alleen door middel van een notariële akte worden opgericht. 
 2. Leiding van het bedrijf
  Het bestuur vormt de leiding van het bedrijf. 
 3. Andere organen en zo ja welke dan en wat is hun invloed op het bedrijf
  Een stichting kent geen andere organen, zoals een leden- of een aandeelhoudersvergadering, dan het bestuur. 
 4. Aansprakelijkheid
  De stichting is als rechtspersoon aansprakelijk, tenzij sprake is van onbehoorlijk bestuur: dan kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld. 
 5. Minimum kapitaal
  Het hebben of inbrengen van een minimum kapitaal is bij de oprichting van een stichting niet nodig. 
 6. Belastingheffing
  Of en in hoeverre belasting wordt geheven, hangt met name af van het feit of de stichting een onderneming drijft. Is dat het geval, dan wordt vennootschapsbelasting geheven. Een stichting kan btw-plichtig zijn. 
 7. Sociale zekerheid
  Het bestuur kan in loondienst bij de stichting zijn en vallen dan onder werknemersverzekeringen. Is het bestuur niet in loondienst, wat vaak het geval zal zijn, dan vallen ze uiteraard niet onder de werknemersverzekeringen. Bij een stichting met een ANBI-status is nooit sprake van een loondienstverband met een bestuurder, want dat is niet toegestaan. (ANBI = Algemeen Nut Beoogende Instelling)
 8. Uitkeringen
  Het doen van uitkeringen aan het bestuur is niet toegestaan: eventuele winst dient terug te vloeien in de stichting of voor maatschappelijke doeleinden te worden aangewend. 
 9. Voordelen
  - Geen aansprakelijkheid tenzij onbehoorlijk bestuur
  - Giften aan stichting aftrekbaar van de belasting ingeval stichting ANBI status heeft 
 10. Nadelen
  - Kosten oprichting
  - Heffing vennootschapsbelasting als een onderneming wordt gedreven
 11. Opmerkingen
  Net zoals de besloten vennootschap is de stichting een rechtspersoon en heeft dus rechtspersoonlijkheid. De stichting kan als juridische eenheid optreden en heeft rechten en verplichtingen, die losstaan van de rechten en verplichtingen van de bestuurder(s).

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy