• Start
 • Bedrijfsvormen
 • Vennootschap onder firma

Vennootschap onder firma

Deze rechtsvorm komt vaak voor als meerdere zzp'ers willen gaan samenwerken. 

Maar ook bij familiebedrijven wordt vaak voor deze rechtsvorm gekozen. Hieronder tref je de meest belangrijke kenmerken van deze ondernemingsvorm aan.

 1. Wijze van oprichting
  Aan het oprichten van een vof zijn door de wet geen eisen gesteld: het is vormvrij en dus zou kunnen worden volstaan met een mondelinge afspraak. Het is echter wel zo verstandig om de gemaakte afspraken in een contract vast te leggen, zodat altijd duidelijk is wat partijen hebben afgesproken. In een dergelijk contact wordt onder andere vastgelegd hoe wordt omgegaan met geldelijke onttrekkingen, de inbreng van de vennoten, de vertegenwoordiging van de vof en eventuele beperkingen daarin, ziekte van één der vennoten en opheffing van de vof. 
 2. Leiding van het bedrijf
  De vennoten vormen de leiding van het bedrijf.
 3. Andere organen en zo ja welke dan en wat is hun invloed op het bedrijf
  Een vof kent geen andere organen, zoals een algemene vergadering van aandeelhouders of een raad van commissarissen/toezicht.
 4. Aansprakelijkheid
  De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk, dus elk voor 100%, ook voor de schulden die door de andere vennoot worden gemaakt/aangegaan. In eerste instantie kunnen schuldeisers het vermogen van de vof aanspreken en als dat onvoldoende blijkt te zijn, wordt het privévermogen van de vennoten aangesproken. In dat geval geldt hetzelfde als voor de eenmanszaak: als een vennoot in gemeenschap van goederen is gehuwd, kan het deel dat aan haar/zijn partner toebehoord, ook worden aangesproken.
  De aansprakelijkheid kan deels worden beperkt door daartoe bepalingen in het vennootschapscontract op te nemen én de beperkingen op te nemen in de inschrijving Kamer van Koophandel, maar de aansprakelijkheid kan nooit helemaal worden uitgesloten.  
 5. Minimum kapitaal
  Voor het oprichten van een vof is geen minimum kapitaal vereist.
 6. Belastingheffing
  Over de eigen winst van de vennoot wordt inkomstenbelasting geheven. 
  Ook voor een vof geldt dat zij btw moet heffen over de door de vof te verrichten diensten / te leveren producten btw en dat btw moet worden betaald over de ingekochte diensten en producten; een en ander wordt uiteraard met elkaar verrekend.
 7. Sociale zekerheid
  De vennoten zijn niet in dienst van de vof en vallen dus niet onder de werknemersverzekeringen. 
 8. Uitkeringen
  Het doen van uitkeringen is bij een vof niet van toepassing. 
 9. Voordelen
  - Snel en eenvoudig op te richten 
  - Relatief eenvoudig op te heffen
  - Geen andere organen, zoals een leden- of aandeelhoudersvergadering
 10. Nadelen
  - Hoofdelijke aansprakelijkheid 
 11. Opmerkingen
  Net zoals een eenmanszaak is een vof geen rechtspersoon, heeft dus geen rechtspersoonlijkheid en kan niet als juridische eenheid optreden. Een vof heeft dus ook geen rechten en plichten die losstaan van de rechten en plichten van de vennoten.

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy