• Start
 • Bedrijfsvormen
 • Vereniging

Vereniging

De vereniging wordt niet vaak als rechtsvorm gezien, maar is dat juridisch gezien wel. 

Een onderneming/bedrijf zal niet vaak 'vereniging' als bedrijfsvorm kiezen. Dat heeft mede te maken met het feit dat het doel van een vereniging nooit ' verdeling van de winst onder de leden' kan zijn. Hieronder de meest belangrijke kenmerken van deze rechtsvorm.

 1. Wijze van oprichting
  De wijze van oprichting van een vereniging is afhankelijk van het soort vereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (vvr) of een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (vbr). 
  Voor het oprichten van een vvr is een notariële akte vereist, voor de oprichting van een vbr niet. 
  Verplichting om in te schrijven in het Handelsregister geldt wel voor een vvr, niet voor een vbr.
  Een vereniging dient tenminste 2 leden te hebben.
 2. Leiding van het bedrijf
  De leiding van de vereniging wordt gevormd door het bestuur. 
 3. Andere organen en zo ja welke dan en wat is hun invloed op het bedrijf
  Een vereniging, zowel een vvr als een vbr, kennen leden en daarmee ook een ledenvergadering. Bij de ledenvergadering ligt de hoogste macht: die benoemt bijvoorbeeld het bestuur. 
 4. Aansprakelijkheid
  De bestuurders van een vereniging zijn niet aansprakelijk voor de schulden van een vereniging, tenzij sprake is van wanbestuur of de vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister. Hoewel inschrijving in het Handelsregister niet verplicht is voor een vbr, in tegenstelling tot een vvr, is het ook voor een vbr verstandig om deze in het Handelsregister in te schrijven. Daarmee wordt namelijk de aansprakelijkheid van de bestuurders beperkt.
 5. Minimum kapitaal
  Voor het oprichten van een vereniging is geen minimum kapitaal vereist. 
 6. Belastingheffing
  Zowel de vvr als de vbr kennen een beperkte vennootschapsbelastingsplicht; bij het drijven van een onderneming geldt een normale vennootschapsbelastingsplicht. 
 7. Sociale zekerheid
  Bij de vvr noch bij de vbr is het bestuur in loondienst en derhalve vallen de bestuurders niet onder de werknemersverzekeringen.
 8. Uitkeringen
  Het doen van uitkeringen onder de leden is niet toegestaan.
 9. Voordelen
  - Beperkte aansprakelijkheid  
 10. Nadelen
  - Algemene ledenvergadering heeft de hoogste macht, niet het bestuur
  - Kosten voor oprichting
 11. Opmerkingen
  Een vvr heeft dezelfde rechten en plichten als een burger en kan dus registergoederen (bijvoorbeeld onroerend goed) op naam krijgen, erven en leningen aangaan. De rechten en plichten van een vvr zijn beperkter: zo kan een vvr niets erven en het verkrijgen van registergoederen is voor een vvr niet mogelijk.

 

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy