• Start
  • Bib. artikelen
  • Contract of Overeenkomst

Contract of overeenkomst?

What's in a name?

Met de termen 'contract' en 'overeenkomst' wordt vaak hetzelfde bedoeld, maar de termen betekenen niet helemaal hetzelfde. 

  • Een contract is een akte (een schriftelijk, ondertekend document), waarin een overeenkomst tussen partijen wordt vastgelegd.
  • Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij één of meerdere partijen jegens één of meerdere andere partijen een verbintenis aangaan.

Zoals gezegd, in ruime zin wordt met 'contract' ook de overeenkomst bedoeld en vice versa. Het contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht, wat op haar beurt een onderdeel is van het civiele ofwel burgerlijke recht. 

Wat is een verbintenis eigenlijk? Een verbintenis is vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen: op grond daarvan dient de ene partij een bepaalde prestatie te leveren waar de andere partij recht op heeft. 'Vermogensrechtelijk' betekent dat het een recht is dat een stoffelijk voordeel oplevert; 'rechtsbetrekking' betekent dat er een juridische relatie tussen partijen bestaat, gebaseerd op onder andere de wet of een gemaakte afspraak.

Het contractenrecht houdt zich dus bezig met het volledig en op de juiste wijze vastleggen van afspraken die partijen maken over het leveren van één of meerdere prestaties van de ene partij aan de andere partij. Omdat vaak op die andere partij dan de verplichting rust om een tegenprestatie te leveren, bijvoorbeeld betaling van een bepaalde som geld, is vaak sprake van een wederkerige verbintenis.

Vaak denken partijen dat het opstellen van een overeenkomst niet nodig is omdat partijen meestal goed met elkaar door één deur kunnen. Blijft dat niet zo, dan is het heel prettig dat er een goed contract is opgesteld waarin is vastgelegd hoe partijen met elkaar omgaan als er een verschil van mening ontstaat. En omdat niemand in de toekomst kan kijken en dus niet met zekerheid kan stellen of de zakelijke relatie goed blijft en geen geschillen ontstaan, is het verstandig om, op het moment dat de relatie nog uitstekend is, de gemaakte afspraken op papier vast te leggen.

Ik hoor je denken: 'Het vastleggen van die afspraken is toch niet zo moeilijk? Dat kunnen we prima zelf!' Voor een deel misschien wel, maar het zit 'm vaak in de details. En het zijn nu juist die details die een wereld van verschil kunnen uitmaken! De relatief beperkte investering voor een goed contract zal zich altijd terug verdienen!

Natuurlijk kan Calvin Legal fungeren als meedenkende sparringpartner en je ondersteunen bij het opstellen van een contract, waarbij niet alleen naar de juridische maar ook naar de bedrijfskundige kant wordt gekeken! Neem voor de mogelijkheden gerust even contact met Calvin Legal op (zie onder).

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy