• Start
  • Bib. artikelen
  • Secretaris RvC/RvT en verschil

Secretaris RvC/RvT & verschil

Veel ondernemingen/instanties kennen een RvC dan wel een RvT.

Maar wat is nu eigenlijk het verschil?

Een RvC is in Nederland het toezichthoudende orgaan voor nv's en bv's met beperkte aansprakelijkheid. Voor grote vennootschappen (structuurvennootschappen) en beursvennootschappen is het hebben van een RvC verplicht, voor de overige vennootschappen niet. Ook wordt de term RvC vaak gebruikt voor een toezichthoudend orgaan in een vereniging of coöperatie, maar als deze een publiek-private doelstelling hebben, heet het toezichthoudende orgaan vaak RvT. De term RvT wordt ook regelmatig gebruikt voor het toezichthoudende orgaan bij stichtingen.

Gelet op het takenpakket van een RvC/RvT wordt vaak een secretaris aangewezen die de RvC/RvT ondersteunt. Niet alleen door het opstellen van de agenda's van de vergaderingen en het notuleren daarvan, maar belangrijker nog is de advisering van de RvC/RvT op onder andere juridisch gebied, het opstellen van reglementen, het namens de RvC/RvT verifiëren van de gemaakte afspraken en nog veel meer!

Het is vaak prettig om voor een RvC/RvT een externe secretaris aan te trekken omdat die, net zoals de leden van de RvC/RvT zelf, onafhankelijk is en niet (snel) in een loyaliteitsspagaat tussen enerzijds de Raad en anderzijds de onderneming terecht zal komen: een situatie waarvan eerder sprake kan zijn als de secretaris in loondienst van de onderneming is. Met Inge Heijna van Calvin Legal heb je een ervaren, accurate en loyale secretaris voor de RvC/RvT tegen een gunstig tarief (De financiële kant)!

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy